Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logistické řetězce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17LOGR Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Logistický řetězec. Logistický systém. Horizontální a vertikální dimenze integrace logistiky. Vývojové typy logistických řetězců - s přetržitými, kontinuálními, synchronními toky. Nezávislý způsob řízení logistického řetězce. Řízení logistického řetězce v uzavřeném okruhu se zpětnou vazbou. Možné polohy bodu rozpojení v logistickém řetězci. Řetězcové efekty. Případové studie.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami optimálního řízení a alokací hmotných toků na logistickém řetězci, rozhodováním při řízení hmotných a nehmotných toků na logistickém řetězci, řešením vztahů mezi dopravci a uživateli dopravy na logistickém řetězci.

Studijní materiály:

Pernica, P.: Logistika (Supply Chain management) pro 21. století, RADIX, Praha, 2005

Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007

Štůsek, J: Řízení provozu v logistických řetězcích, C. H. Beck, Praha, 2007

Pernica, P., Mosolf, J. H.: Partnership in Logistics, RADIX, Praha, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1847906.html