Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie železniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TZE ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Koncepce železniční osobní a nákladní dopravy, stanovení kapacity traťového úseku ve smyslu vyhlášky UIC 406, modelová provozní situace se systémovou jízdní dobou mezi taktovými uzly, úspora trakční energie v porovnání s náklady na straně infrastruktury při výstavbě výhybny pro letmé křižování, kapacitní úlohy a provozní intervaly ve vztahu k zabezpečovacímu zařízení, stabilita a robustnost jízdního řádu, systematická koncepce tras nákladní dopravy, zásady centralizovaného operativního řízení provozu.

Požadavky:

znalost technologie dopravy a dopravních systémů, kapacitních úloh z oblasti teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu bude student schopen systematicky navrhovat provozní koncepce a nutné úpravy infrastruktury plynoucí z požadavků provozu - zvýšení rychlosti k dosažení systémové jízdní doby, dimenzování nových výhyben - a kvantifikovat vynaložené náklady. V navržených dopravnách bude schopen vypočítat staniční provozní intervaly.

Studijní materiály:

Kapacita, UIC-Kodex 406. UIC Union Internationale des Chemins de Fer, 2004

Hansen, I. A., Pachl, J.: Railway Timetable and Traffic, Eurailpress Hamburg 2008

Pachl, J.: Systemtechnik des Schienenverkehrs - Bahnbetrieb planen, steuern und sichern, Wiesbaden 2008

Vonka J., Molková T., Široký J.: Technologie a řízení dopravy II. - GVD, skriptum DFJP UP 2000

SŽDC (ČD) D23: Služební předpis pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

prezentační materiály k jednotlivým přednáškám

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1847606.html