Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jaderná energetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151095 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti

? Základy jaderné fyziky I

? Základy jaderné fyziky II

? Vývin a odvod tepla z reaktoru

? Provoz a řízení reaktoru

? Materiály aktivní zóny I

? Materiály aktivní zóny II

? Základní typy energetických reaktorů I

? Základní typy energetických reaktorů II

? Perspektivní typy energetických reaktorů

? Palivový cyklus

? Reaktorové radioaktivní odpady

? Bezpečnost jaderných reaktorů

? Jaderná energetika a životní prostředí

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti

? Základy jaderné fyziky I

? Základy jaderné fyziky II

? Vývin a odvod tepla z reaktoru

? Provoz a řízení reaktoru

? Materiály aktivní zóny I

? Materiály aktivní zóny II

? Základní typy energetických reaktorů I

? Základní typy energetických reaktorů II

? Perspektivní typy energetických reaktorů

? Palivový cyklus

? Reaktorové radioaktivní odpady

? Bezpečnost jaderných reaktorů

? Jaderná energetika a životní prostředí

Osnova cvičení:

Předmět navazuje a rozšiřuje vědomosti

? Základy jaderné fyziky I

? Základy jaderné fyziky II

? Vývin a odvod tepla z reaktoru

? Provoz a řízení reaktoru

? Materiály aktivní zóny I

? Materiály aktivní zóny II

? Základní typy energetických reaktorů I

? Základní typy energetických reaktorů II

? Perspektivní typy energetických reaktorů

? Palivový cyklus

? Reaktorové radioaktivní odpady

? Bezpečnost jaderných reaktorů

? Jaderná energetika a životní prostředí

Cíle studia:
Studijní materiály:

?F. Klik, J. Daliba: Jaderná energetika, ČVUT v Praze

?F. Hezoučký, P. Kaňovský, J. Naňo: Základy teorie provozních režimů jaderných elektráren s tlakovodními reaktory, ČVUT v Praze

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1843006.html