Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Biomasa a obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151094 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je přibližně z 1/3 věnovaný přehledu využívaných technologií obnovitelných zdrojů energie (vodní, větrná, solární, geotermální energie) a ze 2/3 biomase. Tato část je zaměřena na původ, vznik, vlastnosti a technologie jejího energetického využití.

Požadavky:

Znalosti z termodynamiky (fyzikální chemie), mechaniky tekutin, chemie na úrovni absolvovaného bakalářského studia.

Osnova přednášek:

Náplň výuky je rozdělena do následujících částí:

- úvod do obnovitelných zdrojů energie, statistika, principy

- vodní energie

- větrná energie

- solární a geotermální energie

- biomasa obecně

- biomasa jako palivo

- spalování biomasy

- zplyňování biomasy

- výroba kapalných paliv z biomasy (pyrolýza, oleje, MEŘO, etanol)

- bioplyn

Osnova cvičení:

Individuální projekty a jejich prezentace

Cíle studia:

Cílem je získat znalosti o způsobech a možnostech využití energie z obnovitelných zdrojů, získat přehled o biomase coby zdroji energie a seznámit se detailněji s technologiemi jejího energetického využití.

Studijní materiály:

Pro předmět není specifický literární zdroj. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty na přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1842906.html