Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stlačování a doprava plynů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151170 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Teorie stlačování. Konstrukce, výpočty a regulace výkonnosti kompresorů, provoz s

různými plyny. Chladivové kompresory. Technika stlačeného vzduchu. Ekonomické a ekologické problémy při

výrobě a rozvodu stlačeného vzduchu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Principy činnosti, užitné vlastnosti, konstrukční a provozní zvláštnosti různých druhů kompresorů,s rozvod a doprava a úpravy kvality stlačeného vzduchu a technických plynů m.j. s ohledem na energetickou náročnost provozu celého systému. Vybrané případy využití stlačeného vzduchu.

Osnova cvičení:

Základní fyzikální vlastnosti plynů, základní zákony mech. tekutin a termomechaniky aplikované v oboru

Kompresory, základní parametry,dělení dle principu a konstrukce, oblasti použití hlavních typů

Energetický výpočet kompresoru, kompresor ideální a reálný, práce a příkony, vícestupňová komprese

Objemový výpočet objemových kompresorů, dopravní součinitel a jeho složky, charakteristiky kompresoru

Objemový výpočet vícestupňových kompresorů, zvláštnosti chladivových kompresorů

Maximální příkon kompresoru a vývěvy.Čerpací rychlost vývěvy

Typické konstrukce, provedení a provoz pístových kompresorů. Způsoby regulace výkonnosti

Typické konstrukce, provedení a provoz šroubových kompresorů. Způsoby regulace výkonnosti

Rychlostní kompresory, dělení, princip činnosti, charakteristiky, spolupráce se sítí, regulace a provoz

Kompresorová stanice, příslušenství, kvalita stlačeného plynu a její zajištění. Vlhké plyny-vliv na provoz

Rozvody stlačeného vzduchu a technických plynů, návrh, výpočet, tlakové a objemové ztráty

Ekonomické a ekologické aspekty provozu KS - měření ztrát, využití odpadního tepla, likvidace kondenzátu

Vybrané případy využití stlačeného vzduchu-motory, příklepné a nárazné stroje, pneumatická doprava

Cíle studia:
Studijní materiály:

Liška A.,Novák P: KOMPRESORY, skripta vyd.ČVUT, Praha, 1999

Liška A.,Novák P: TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHU, příručka vyd.ČVUT, Praha 1999

Poznámka:

Předmět je určen především studentům mag. studia, kteří v předešlém studiu neprošli podobnými předměty v bakalářském studiu (HPS + TSV). Předmět je určen především studentům mag. studia, kteří v předešlém studiu neprošli podobnými předměty v bakalářském studiu (HPS + TSV). Předmět je určen především studentům mag. studia, kteří v předešlém studiu neprošli podobnými předměty v bakalá

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1842606.html