Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Údržba letadlové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ULT KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových intervalů údržby. Nařízení č. 2042/2003 část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele EASy pro schvalování organizací pro údržbu letadel.

Požadavky:

Základní znalost leteckého práva a organizací civilního letectví.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studentům vysvětlit proces údržby letadel a činnosti s tím spojené. Zvláštní důraz je kladen na předpisovou základnu.

Studijní materiály:

Němec V.: Letecká legislativa, CERM, s.r.o., Brno 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1838806.html