Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kosmické technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21KST ZK 3 2P+0C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jakub Hospodka
Cvičící:
Jakub Hospodka
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vesmír a jeho fyzikální charakteristiky. Základy astrofyziky. Keplerovy zákony. Sluneční soustava. Země a její fyzikální charakteristiky. Kosmické dopravní prostředky. Raketové nosiče, jejich konstrukční, materiálové a provozní charakteristiky. Satelity, druhy, konstrukční, materiálové a provozně technické charakteristiky. Orbitální mechanika. Využití kosmických technologií pro zajištění letecké navigace a komunikace. Lety s lidskou posádkou.

Požadavky:

Ústní zkouška - 1 příklad a 2 teoretické otázky

Místo ústní zkoušky bude možné splnit test v MOODLE - pouze jeden datum na test

žádné další podmínky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základy kosmologie a zejména se základy astrofyziky a její aplikace pro kosmickou dopravu. Vysvětlit studentům význam využití kosmických technologií v rámci nových systémů satelitní navigace a satelitní komunikace pro leteckou dopravu a její řízení. Vysvětlit princip funkce raketových nosičů a satelitů.

Studijní materiály:

Maimi A. K., Agrawal V.: Satellite technology-principles and applications, Wiley 2007, ISBN: 978-0-470-03335-7

Vítek, A.: Space40 - Velký katalog družic a kosmických sond, 1997-2012, http://www.lib.cas.cz/space.40/

Poznámka:

2.sem. PL (do 2020-21 pro nově přijaté, platnost akr do 23-24), od 23-24 bude 4.sem. stud. programu PL

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1838406.html