Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmentální aspekty v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ENVL Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Hluk a jeho vliv na kvalitu života, letadlo jako zdroj hluku a emisí, letištní postupy s ohledem na hluk z leteckého provozu, monitoring hluku z leteckého provozu, předpisové požadavky v oblasti hluku a emisí. Colaborative Environmental Management (CEM), ochranné hlukové pásmo, úlohy provozovatelů letišť, role provozovatelů letadel. HF a uvědomění v oblasti ochrany životního prostředí, audit.

Požadavky:

znalosti provozu letecké dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout dostatečný přehled v problematice dopadu leteckého provozu na životní prostředí, potřebný pro kvalitní rozhodování ve strategických záměrech rozvoje letecké dopravy.

Studijní materiály:

http://www.ecological.cz/rubriky/sluzby/zivotni-prostredi/

http://www.envieducation.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1838306.html