Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Air Traffic Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21AIRM KZ 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Současné systémy ATM a jejich funkční bloky (ATS, ATFCM, ASM), zobrazení ATM dat (technická konfigurace a architektura, přenosové systémy a sítě), výměna dat s okolními ATM systémy, monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory, koncepce a strategie ATM na následující léta (SESAR, „Free Flight“, FANS, ASAS,). EUROCONTROL - CFMU. FAB, datové aplikace ATS, AOC.

Požadavky:

Základní znalosti o řízení letového provozu (rozdělení služeb ŘLP; organizace vzdušného prostoru, rozstupy letadel, letový plán, CFMU).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými systémy užívané v ATM, funkčními bloky (ATS, ATFCM, ASM), s technickou konfigurací a architekturou sysému ATM, s přenosovými systémy a sítěmi. Studenti získají přehled o zamýšlených koncepcích a strategiích ATM na příští léta a o jejich dopadu na jednotlivé procesy, technické prostředky a systémy.

Studijní materiály:

ICAO: Aeronautical Telecommunications, Manual on Testing of Radio Navigation Aids, Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems

Kulčák L. a Kol.: Klasické prostředky zabezpečovací letecké techniky, VŠDS, 1998

Kulčák L.: Air Traffic Management, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1832706.html