Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémové a spolehlivostní inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SSI ZK 4 4+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, zpodrobnění vybraných typů úloh systémového inženýrství. Predikativní diagnostika, bezpečnost dopr. prostředků a infrastruktury, lidský činitel v dopravním systému, zabezpečení informací v dopravě.

Požadavky:

základní poznatky z matematiky a fyziky, rutinní znalost úloh systémové analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poznatkově přiblížit podstatu celostního myšlení, zvládnutí průmětu nástrojů systémové analýzy do inženýrských úloh ovládání a projektování systémů, utřídění pojmů a nástrojů systémového přístupu pro běžná řešení praktických úloh. Seznámení s problematikou bezpečnosti a bezpečnostními systémy v dopravě včetně aplikací.

Studijní materiály:

Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, ČVUT, 1999

Petr J.: Projektování systémů. ČVUT, Praha, 1992

Novák M., Votruba Z., Šebesta V.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, skripta ČVUT, 2003

Novák M., Faber J.,Votruba Z.: Problems of Reliability in Interactions between Human Subjects and Artificial Systems, monografy, NNW, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1831506.html