Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie provozu na pozemních komunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12TEPR Z,ZK 8 4P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Základní dopravní parametry a jejich měření, dopravní senzory. Koncept analýzy kapacity. Teoretické základy a užití simulačních modelů, makroskopických a statistických modelů. Teorie řízení dopravního uzlu, městských celků a dálnic. Zelená vlna a preference veřejné dopravy. Identifikace a management nehod. Principy hodnocení komunikací a metody údržby.

Požadavky:

základy matematiky a fyziky, dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu o základní teorii dopravního proudu na pozemních komunikacích a o metodách jeho ovládání.

Studijní materiály:

McShane W.: Traffic Engineering, Prentice Hall, 1990, ISBN 0-13-461336-8, pp. 710

Přibyl P., Mach R.: Řídicí systémy silniční dopravy, FD, ČVUT, Praha, 2003, ISBN 80-01-02811-9, str. 212

Mannering F.:Principles of Highway Engineering abd Traffic Analysis, Wiley, USA, 2009, ISBN 978-0-470-29075-0, pp. 398

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1831206.html