Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikované měřicí metody v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22AMM KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Zaměření a technické zpracování situace dopravní stavby geodetickou totální stanicí, GPS systémy a pomocí fotogrammetrie, 3D skenování. Vytýčení části dopravní stavby geodetickými metodami. Měření a technické zpracování některých dynamických charakteristik vozidla za použití vysokorychlostních kamer, akcelerometrů a radaru. Jedná se o týdenní kurz s předpokládanými termíny výuky po 2 týdnech v měsících červnu a září (zpravidla ve zkouškovém období).

Požadavky:

Výborná znalost systému AutoCAD a Excelu. Základni znalosti principu fungování geodetických měření, přístrojů a aktivní znalost zpracování základních geodetických úloh. Základní znalosti a zpracování úloh na měření dynamiky jízdy vozidla.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Praktická znalost a dovednost zaměřování stavu, vytyčování dopravních staveb a dynamických charaketristik vozidel dostupnými technologiemi.

Studijní materiály:

Šachl, J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

Švec, M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830906.html