Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dopravní simulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14DSIM Z 3 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní přehled dopravních mikrosimulačních modelů. Seznámení s programovým rozhraním aplikace. Zpracování projektu mikrosimulačního modelu v intravilánu - vytvoření dopravní sítě, kapacitní posouzení úrovňových křižovatek, světelná koordinace křižovatek, vytvoření sítě MHD, parkovacích stání, pěších a cyklistických stezek.

Požadavky:

základní počítačové dovednosti, základy dopravního inženýrství, základy tvorby dopravních mikrosimulačních modelů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vytváření vlastních mikroskopických dopravních modelů a simulace multimodálních dopravních proudů.

Studijní materiály:

Základy dopravního inženýrství / Kočárková Dagmar, Kocourek Josef, Jacura Martin

Pozemní komunikace 10 : Dopravní inženýrství / Petr Jirava, Petr Slabý

ČSN 73 6102, TP 188, TP 135, TP 81

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830706.html