Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Konstrukce pozemních staveb 3A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KPA3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět kompletační konstrukce pokrývá celou oblast doplňkových konstrukcí, jako jsou okna, střešní okna, dveře, vrata, příčky, podlahy, podhledy, lehké obvodové pláště, celoskleněné konstrukce a zateplovací systémy. Studenti jsou seznámeni s požadavky na tyto konstrukce s konstrukčními zásadami a principy návrhu těchto konstrukcí včetně konkrétního příkladu konstrukčního řešení a vhodné materiálové základny.

Požadavky:

124KP1, 124KP2, Konstrukce pozemních staveb, 124SF1a2 Stavební fyzika a tepelná technika,

Osnova přednášek:

1. Kompletační konstrukce

funkce a požadavky, vztah k subsystému nosné konstrukce a subsystému technické zařízení budov, materiálové a technologické řešení, modulová koordinace (subsystém - kompletační konstrukce), životnost, interakce s nosnou konstrukcí, zásady navrhování, skladba, nejčastější vady a poruchy, tepelně-vlhkostní analýza.

2.-3. Zateplovací systémy

jednovrstvé bezespáré, vícevrstvé bezespáré, vícevrstvé skládané kontaktní a nekontaktní zateplovací systémy, konstrukční principy a řešení návazností s nosným systémem, zásady navrhování.

4.-5. Výplně okenních otvorů

funkční požadavky, konstrukční řešení, materiálová řešení, řešení spár a styků, druhy skel, navazující konstrukce a úpravy (clonící elementy, větrací mřížky)

6. Dveře a vrata

funkční požadavky, konstrukční a materiálová řešení, řešení spár a styků, druhy skel, navazující konstrukce a úpravy, náročné konstrukce (hangárová vrata)

7. Vnitřní dělící stěny

funkční požadavky, konstrukční řešení, materiálová řešení spár a styků, vztah k nosným konstrukcím

8. Podhledy

funkční požadavky, podhledy v občanských, průmyslových a sportovních stavbách, konstrukční a materiálová řešení, řešení spár a styků, druhy skel, navazující konstrukce a úpravy

9. Podlahy

funkční požadavky, konstrukční a materiálová řešení, speciální druhy podlah, podlahy v průmyslových a zemědělských provozech, řešení spár a styků, navazující konstrukce a úpravy

10.-12. Lehké obvodové pláště budov

konstrukční a materiálová řešení, statické působení, vztah k nosné konstrukci, konstrukční řešení neprůsvitných a průsvitných výplní, řešení spár a styků, kotvící systémy

13. Celoskleněné obvodové pláště

principy konstrukčního řešení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá schopnost komplexně vnímat konstrukční zásady tvorby a návrhu všech kompletačních konstrukcí. Bude seznámen s účinky vlivů působících na kompletační a stavební konstrukce, jejich vzájemnou interakci a aplikovat tyto znalosti při návrhu kompletačních konstrukcí.

Studijní materiály:

1.Hájek V., Novák L., Šmejcký J.: KPS 30 ? Kompletační konstrukce, ČVUT, Praha 1996

2.Hájek V., Šmejcký J.: KPS 31 ? Kompletační konstrukce ? cvičení, ČVUT, Praha 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823006.html