Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální technologie obrábění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2341068 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Anotace:

Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu. Tvrdé a přesné obrábění, ekonomika a ekologie strojírenství. Ovlivnění povrchové vrstvy volbou metody obrábění a parametry procesu. Nové metody abrazivního obrábění, broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů. Fyzikální metody obrábění, metody výroby závitů a ozubených kol, dokončovací metody. Technologie v letecké výrobě, automobilovém průmyslu, energetice a dalších oblastech.

Požadavky:

(žádné)

Osnova přednášek:

1. Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu.

2. Integrita povrchu z hlediska vývoje řezných materiálů.

3. Tvrdé a přesné obrábění. Ekologie strojírenství.

4. Ekonomika obrábění, výrobní náklady a optimalizace řezných podmínek.

5. Integrita dokončovaných povrchů abrazivními metodami.

6. Ovlivnění povrchové vrstvy při dynamickém zatížení volbou metody obrábění a parametry procesu.

7. Nové metody abrazivního obrábění.

8. Broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů.

9. Fyzikální metody obrábění.

10. Metody výroby závitů a ozubených kol.

11. Dokončovací metody.

12. Technologie v letecké výrobě a automobilovém průmyslu.

13. Technologie v energetice a dalších oblastech.

Osnova cvičení:

1. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání.

2. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání (úloha - referát).

3. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie.

4. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie (úloha - referát).

5. Broušení - řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení.

6. Broušení - řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení (úloha - referát).

7. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály.

8. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály (úloha - referát).

9. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě.

10. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě (úloha - referát).

11. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.

12. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.

13. Shrnutí probírané látky, kontrola referátů a zápočet.

Cíle studia:

Rozšíření znalostí studentů o nové metody obrábění, progresivní nástrojové materiály, řezné podmínky a jejich vliv na integritu obrobeného povrchu včetně aplikace v různých oblastech průmyslu.

Studijní materiály:

---

Poznámka:

(není)

Další informace:
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41068
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821706.html