Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimentální konstruování bezpilotních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226018 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen pro posluchače všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Podává základní přehled o vývojovém procesu při návrhu bezpilotního prostředku. Posluchači jsou současně řešitelé a pod odborným vedením se autorsky účastní jak přípravné fáze, tak návrhu, konstrukce, stavby, zalétání hotového prototypu a zhodnocení jeho vlastností.

Součástí výuky je nezbytný teoretický základ v oblastech aerodynamiky, mechaniky letu, konstrukce, leteckých materiálů i legislativních požadavků. Základem je aplikace zkušeností, postupů a konstrukčních principů všeobecného a sportovního letectví přenesená do konstrukce bezpilotních systémů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.) Atmosféra a její vlastnosti, aerodynamický odpor a vztlak

2.) Aerodynamické profily a jejich charakteristiky, aerodynamika křídla a jeho charakteristiky

3.) Aerodynamika bezpilotního prostředku, pohon a výkony

4.) Letové vlastnosti, materiály, letecké předpisy

5.) Projektování

6.) Projektování

7.) Konstrukční práce

8.) Konstrukční práce

9.) Konstrukční práce

10.) Konstrukční práce

11.) Konstrukční práce

12.) Konstrukční práce

13.) Zálet

14.) Zálet

Osnova cvičení:

Individuální nebo skupinový projekt

Studenti samostatně nebo v rámci vývojového týmu řeší návrh, konstrukční řešení, stavbu a zalétání bezpilotního systému. V závěru studenti provedou porovnání a zhodnocení dosažených parametrů bezpilotního prostředku, jeho výkonů a řiditelnosti s ohledem na původní návrh.

Cíle studia:

Seznámení se a praktické osvojení základů konstrukce bezpilotních prostředků.

Studijní materiály:

1. V.Brož, Aerodynamika nízkých rychlostí

2. V.Tichopád, Letové výkony

3. V.Tichpád, Letové vlastnosti

4. M.Daněk, Mechanika letu

5.J.Mikula, Konstukce a projektování letadel I.

6.J.Mikula, Konstrukce a projektování letadel II.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819006.html