Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy a aplikace MKP softwaru Nastran

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226017 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti s MKP analýzou pomocí softwaru MSC.Nastran. Seznámí se s definováním úlohy, provedením výpočtu a následným vyhodnocením výsledků. Kurz je zaměřen na poskytnutí základních informaci pro úspěšné řešení statických úloh. Dále se posluchač seznámí s modální analýzou (vlastní tvary a vlastní frekvence konstrukce) a využití modulu Flight.Loads pro zanesení aerodynamického zatížení na konstrukci. Posluchač se také seznámí s modelováním a analýzou kompozitních materiálů.

Požadavky:

Pružnost a pevnost I.,

Pružnost a pevnost II.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.) Úvod do MKP a seznámení s uživatelským rozhraním MSC.Patran

2.) 1D Analýza

3.)2D Analýza

4.) Laminační modelář

5.) Vazební prvky

6.) Pole

7.) Editace konečně prvkové sítě

8.) 3D Analýza

9.) Import geometrie

10.) Modální analýza

11.) Základy modulu Flight.Loads

Cíle studia:

Seznámit se a prakticky si osvojit základy MKP v softwaru MD.NASTRAN.

Studijní materiály:

1. Introduction to MSC.Patran

2. MSC.Patran Reference Manual

3. MSC.Nastran Reference Manual

4. NAS120V Course Notes Vol.1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1818906.html