Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktická aplikace kompozitních materiálů v letadlové technice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2226016 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Absolventi kurzu získají praktické dovednosti se současnými technologiemi výroby lehkých sportovních letadel z kompozitních materiálů a metodami jejich zkoušek. Seznámí se ze základními technologiemi výroby kompozitních materiálů, materiály vláknové výztuže, matrice a technologickými materiály. Posluchač se seznámí také s metodami zkoušek a vlivu prostředí na kompozitní materiály.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.) Materiály vláknové výztuže, matrice a lepidla

2.) Teorie technologie výroby kompozitních materiálů

3.) Příprava kompozitové formy

4.) Kontaktní laminování

5.) VARTM

6.) Technologie Resin foil

7.) Technologie Prepreg

8.) Lepené spoje

9.) Tahová zkouška kompozitního materiálu s vlivem prostředí

10.) Smyková zkouška sendvičových panelů

11.) Smyková zkouška lepeného spoje kov-kov a kompozit-kompozit

Cíle studia:

Seznámit se a prakticky osvojit základy technologie výroby kompozitních materiálů.

Studijní materiály:

1.Flaška, Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996

2.Mráz, Talácko: Konstrukce strojů s kompozitními materiály, ČVUT Praha, 2006

3.Hoskin, Baker: Composite Materials for Aircraft Structure, AIAA, 1986

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1818806.html