Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Převody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211581 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Pakosta
Přednášející:
Jiří Pakosta
Cvičící:
Michal Jasný, Jiří Pakosta
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Předmět podává shrnutí převodných ústrojí všech oborů se kterými se student ve specializaci konstruktér-výpočtář setká. Stručně budou vysvětleny základy převodů výrobních a transportních strojů, detailněji se základy důležitých výpočtů budou probrána převodná ústrojí motorových vozidel.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211700_PVD .

Osnova přednášek:

Koncepce a uspořádání převodných ústrojí motorových vozidel (MV)

Koncepce a uspořádání převodných ústrojí transportních strojů (TS)

Koncepce a uspořádání převodných ústrojí výrobních strojů (VS)

Třecí členy v převodných ústrojích (rozjezdové spojky, synchronizační spojky, vícelamelové spojky/brzdy)

Mechanické převodovky MV

Hydrodynamické převody (spojky, měniče, retardéry)

Planetové převody (funkce, základy výpočtu)

Samočinné a dvou spojkové převodovky MV

Diferenciály

Hydrostatické převody

Kloubové hřídele, volnoběžky, pohon více náprav

Variátory

Převody s větvením toku výkonu a aplikace v MV a TS

Osnova cvičení:

Cv.: Základy návrhu odstupňování MV

Cv.: Základy návrhu odstupňování TS

Cv.: Základy návrhu odstupňování KV

Cv.: Výpočet některého z třecích členů

Cv.: Přehled používaných výpočtových metod jednotlivých dílů. Zadání semestrální práce

Cv.: Výpočet hydrodynamického měniče

Cv.: Výpočet kinematiky a momentů jednoduchého planetového soukolí

Cv.: Přehled používaných výpočtových metod jednotlivých dílů.

Cv.: Kinematika a dělení momentu v diferenciálech

Cv.: Návrh hydrostatického pohonu TS

Cv: Výpočet kinematiky a momentového zatížení kloubového hřídele

Cv.: Hodiny vyhrazené cvičením těchto dvou přednášek budou seskupeny do bloku věnovanému praktickému cvičení montáž/demontáž převodovky

Cíle studia:

Předmět podává shrnutí převodových ústrojí všech oborů se kterými se student ve specializaci konstruktér-výpočtář setká. Stručně jsou vysvětleny základy převodů výrobních a transportních strojů, detailněji se základy důležitých výpočtů proberou na příkladech převodových ústrojí motorových vozidel. Student je seznámen s typickými konstrukcemi zastupujícími jednotlivá řešení, s výpočtovým aparátem sloužícím pro návrh jednotlivých částí převodových ústrojí a s tvorbou grafů a charakteristik používaných pro jejich posuzování.

Studijní materiály:

1)Svoboda J., Achtenová G.: Mechanické a hydraulické převody vozidel. Skripta ČVUT. 2008

2)Svoboda J.: Hydraulické převody pro vozidla. Skripta ČVUT. 2004

3)Svoboda J.: Planetové převody. Skripta ČVUT. 1998

4)Achtenová G., Tůma V: Vozidla s pohonem všech kol. BEN. 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A1-304
Pakosta J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 304
místnost T4:A1-304
Jasný M.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 304
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1794106.html