Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technická optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2362502 KZ 3 2P+1.5C+0.5L česky
Garant předmětu:
Jiří Čáp
Přednášející:
Jiří Čáp, Šárka Němcová
Cvičící:
Jiří Čáp, Šárka Němcová
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět podává důkladnější výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení a základním vizuálním přístrojům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.

2. Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.

3. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití

4. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky.

5. Zobrazení sférickou plochou a soustavou sférických ploch. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení.

6. Tenká a tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy. Chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka.

7. Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad.

8. Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy.

9. Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky. Stavba mikroskopu.

10. Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop.

11. Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbéova teorie zobrazení.

12. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii.

13. Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův. Zaostřovací mechanismy. Vzpřimovací soustavy.

Osnova cvičení:

Příklady k přednášené látce.

Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad

Cíle studia:

Porozumění zákonitostí geometrické optiky, vytváření obrazu, vzniku a charakteru optických vad. Seznámení s principy základních optických přístrojů.

Studijní materiály:

Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:110
Němcová Š.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
místnost T4:110
Němcová Š.
16:00–17:30
Dejvice
Optika 1 - domek na dvoře
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1792906.html