Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Administrace databázových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
AD7B36DBA Z,ZK 5 14KP+6KC
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je zaměren na instalaci a konfiguraci databázových^ systémů. Studenti budou mít možnost vyzkoušet si práci se^

systémy Oracle (komerční stroj pro velké databáze), MySQL a PostgreSQL (systémy pro menší a středně velké databáze^

šířený jako Open Source). ^^

Diskutovaná témata: instalace, architektura systému,^

konfigurace, vytvoření databáze, běžná údržba (datové^

struktury, uživatelé, práva,...), zálohováni a obnova dat,^

laděni výkonu.^

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36DBA

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou na: http://edux.feld.cvut.cz/

courses/A7B36DBA/^^

Předmět předpokádá základní a pasivní znalost principů^

relačních databází, jazyka SQL a také principů operačních^

systémů (virtuální, fyzická paměť, adresní prostor,^

stránkování, víceuživatelský přístup, souborový systém,^

synchronizace,...).^^

^^

Zápočet bude udělen na základě pohovoru o přednášených a^

cvičených tématech doplněného ukázkami práce s^

diskutovanými nástroji. ^^

Zkouška bude provedena formou pohovoru.^

Osnova přednášek:

- architektura DB systému z hlediska požadavků a nároků na^

zdroje operačního systému, zavedení pojmů^^

- instalace systému a instalace databáze^^

- start, zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace^

za běhu^^

- úkoly databázového administrátora^^

- fyzická a logická struktura databáze^^

- datové struktury a možnosti jejich konfigurace^^

- správa uživatelů, rolí, uživatelské profily a další^

prostředky zvýšení bezpečnosti^^

- podpora a konfigurace národních zvyklostí (kódování,^

řazení, zobrazování)^^

- možnosti výměny dat mezi db systémy (export, import, a^

další)^^

- zálohování - principy, možnosti^^

- obnova systému (recovery)^^

- ladění výkonu - možnosti^^

- ladění výkonu - vyrovnávací paměť^^

- ladění výkonu - datové struktury, aplikace^

Osnova cvičení:

- seznámení s prostředím - program, požadavky^^

- příprava na instalaci - příprava operačního systému^^

- instalace systému ^^

- architektura DB systému z hlediska adminstrátora^^

- základní a pokročilé nástroje pro administraci^^

- vytvoření databáze^^

- start/zastavení instance/databáze, možnosti konfigurace,^

možnosti konfigurace za běhu^^

- fyzická a logická struktura databáze^^

- typické činnosti adminstrátora - správa datových struktur

^

- typické činnosti administrátora - správa uživatelů, rolí,

profilů, bezpečnost^^

- zálohování a obnova systému - možnosti a prostředky^^

- ladění výkonu možnosti a prostředky - vyrovnávací paměť^

- ladění výkonu možnosti a prostředky - datové struktury,^

operační systém, aplikace^^

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Elektronická dokumentace aktuálních verzí SŘBD Oracle a

PostgreSQL.^^

2. Elektronická verze přednášek.^^

Poznámka:
Další informace:
http://edux.feld.cvut.cz/courses/A7B36DBA
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1782806.html