Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B33BMI KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy biomedicinského inženýrství a informatiky. Pozornost je věnována problematice od základních kybernetických přístupů ke zkoumání a modelování živých organismů, přes měření a zracování biologických signálů až po lékařské přístrojové systémy a zdravotnické informační systémy. V rámci cvičení získají studenti základní zkušenosti s využitím lékařských přístrojů, se zobrazovacími systémy i s problematikou biomedicinské informatiky a zpracování biomedicínských dat a signálů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B33BMI

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je odevzdání a úspěšná prezentace výsledků samostatné práce. Aktuální požadavky a informace o předmětu naleznete na: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a0b33bmi/start

Osnova přednášek:

1. Úvodní pojmy biomedicinského inženýrství a informatiky

2. Biologické signály, jejich vznik, měření a zpracování

3. Srdce, jeho činnost, elektrokardiografie

4. Neurony, mozek, centrální nervová soustava

5. Elektroencefalografie

6. Smyslové orgány, jejich funkce, měření a hodnocení vlastností

7. Modelování a simulace orgánů a organismů

8. Zobrazovací metody v lékařství I (rentgen, počítačová tomografie)

9. Zobrazovací metody v lékařství II (magnetická rezonance, ultrazvuk, PET, SPECT apod.)

10. Biomedicínská informatika, data, informace, znalosti

11. Umělá inteligence v medicíně

12. Robotika v medicíně

13. Telemedicína, principy a příklady použití

14. Asistivní technologie, smart homes

Osnova cvičení:

1. Matlab a Simulink jako modelovací prostředí, zadání úloh

2. Základy zpracování dat a signálů I

3. Základy zpracování dat a signálů II

4. Měření EKG I

5. Měření EKG II

6. Měření EEG I

7. Měření EEG II

8. Měření tělesného složení pomocí bioimpedance

9. Měření audiometrem a spirometrem

10. Ukázky lékařské přístrojové techniky 1.

11. Ukázky lékařské přístrojové techniky 2.

12. Využití umělé inteligence v BMI

13. Zobrazovací systémy

14. Závěrečné hodnocení výsledků individuálních úloh. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Rozman J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia Praha. 2006

[2] Elektronické knihovny ČVUT: Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering

[3] Elektronické knihovny ČVUT: Wiley Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a0b33bmi/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1778906.html