Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mechanika tekutin - seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
R126033 Z 3 0P+3S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Základní rozdělení a vlastnosti tekutin. Mechanika tekutin a teorie fyzikální podobnosti. Eulerova rovnice hydrostatiky. Hydrostatika - rovnováha nestlačitelných tekutin. Rovnováha stlačitelných tekutin. Povrchové napětí a kapilární jevy. Základní rovnice jednorozměrového proudění tekutiny. Stacionární proudění nestlačitelných tekutin se ztrátami. Nestacionární proudění nestlačitelných tekutin. Základní rovnice pro vícerozměrová proudění. Potenciální proudění, vířivé proudění a zjednodušené teorie proudění vazkých tekutin. Obtékání a aerodynamika těles.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní zákony hydrostatiky, tlak, Pascalův, Archimedův zákon, síla na stěnu.

2.Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace, absolutní a relativní rovnováha.

3.Základy hydrodynamiky. Základní zákony. Měření tlaku, rychlosti a průtoku.

4.Základy podobnosti v hydro a aerodynamice, podobnostní čísla.

5.Proudění laminární a turbulentní, přechod do turbulence.

6.Základy proudění v trubicích a kanálech. Výtok z nádob, ztráty, jednorozměrové 7.proudění v trubici kruhového i nekruhového průřezu se ztrátami.

8.Integrální věty o změně toku hybnosti a momentu toku hybnosti, síly na stěnu.

9.Složitější případy proudění, princip lopatkových strojů, čerpadla a turbíny.

10.Základy obtékání těles. Mezní vrstva a její odtržení.

11.Informace o možnostech řešení vícerozměrových úloh. Aerodynamické charakteristiky obtékaných těles, vztlak, odpor, polára.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Nožička J.: Mechanika tekutin. Vydavatelství ČVUT. Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1778706.html