Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Koncepční řešení kolejových vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2216005 Z 2 1P+1C
Garant předmětu:
Jan Kalivoda
Přednášející:
Jan Kalivoda, Jiří Pohl
Cvičící:
Jan Kalivoda, Jiří Pohl
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Seznámení studentů s architekturou modulární stavby moderních kolejových vozidel a jejich vazby na technické a ekonomické požadavky provozu a na infrastrukturu včetně interoperability. Analýza provozních podmínek moderních kolejových vozidel v ČR, v Evropě a ve světě. Principy koncepčních řešení a nových vývojových trendů v konstrukci elektrických a dieselelektrických lokomotiv, osobních vozů a netrakčních jednotek, elektrických i motorových regionálních jednotek pro příměstskou i venkovskou dopravu, vysokorychlostních jednotek a dále vozidel městské hromadné dopravy - konvenční metro, metro na pneumatikách, automatické metro, městské nízkopodlažní tramvaje.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2216005_KRKV .

Informace k organizaci předmětu, podmínky pro udělení zápočtu jsou přednášejícím předneseny v rámci 1. přednášky a na 1.cvičení. Pro získání zápočtu je požadována 85% účast na cvičeních, je-li nižší musí být omluvena potvrzením od lékaře a pro získání zápočtu si student neúčast nahradí vypracováním referátu. Je-li účast na cvičeních nižší než 50% , student nemá nárok na získání zápočtu.

Osnova přednášek:

Architektura modulární stavby moderních kolejových vozidel

Technické a ekonomické požadavky provozu a vazba na infrastrukturu

Interoperabilita a analýza provozních podmínek moderních kolejových

vozidel v ČR, v Evropě a ve světě.

Koncepčních řešení a nových vývojových trendy v konstrukci :

elektrických lokomotiv

dieselelektrických lokomotiv

osobních vozů a netrakčních jednotek

elektrických jednotek

motorových regionálních jednotek

vysokorychlostních jednotek

vozidel metra-konvenční metro

metro na pneumatikách,

automatické metro,

nízkopodlažní tramvaje.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s architekturou modulární stavby moderních kolejových vozidel a jejich vazby na technické a ekonomické požadavky provozu a na infrastrukturu včetně interoperability. Analýza provozních podmínek moderních kolejových vozidel v ČR, v Evropě a ve světě. Principy koncepčních řešení a nových vývojových trendů v konstrukci elektrických a dieselelektrických lokomotiv, osobních vozů a netrakčních jednotek, elektrických i motorových regionálních jednotek pro příměstskou i venkovskou dopravu, vysokorychlostních jednotek a dále vozidel městské hromadné dopravy - konvenční metro, metro na pneumatikách, automatické metro, městské nízkopodlažní tramvaje.

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1778506.html