Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Information Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E373504 Z 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Informační systémy a informační technologie (IS/IT) - vymezení oblasti. Základní typy reprezentace

informace. Vrstvový model informačních systémů. Počítačové sítě. Komunikační protokoly TCP/IP.

Lokální sítě. Technologie přístupu na síť Internet. Základy administrace počítačových sítí. Bezpečnost

počítačových sítí. Kryptografické metody a standardy. Infrastruktura veřejných klíčů. Čislicový podpis.

Autentizace a autorizace. Adresářové služby. Virtuální privátní sítě. Bezdrátové sítě - legislativa,

technologie. Aplikační služby, servery, virtualizace. Webové servery, správa obsahu, databázové

servery, elektronická pošta. Přenos hlasu a obrazu v IP sítích. Zpracování dat a ochrana osobních

údajů. Informační technologie v oblasti automatického řízení. Data a znalosti. Znalostní systémy.

Reprezentace znalostí. Modulární struktura expertního systému. Typy expertních systémů. Expertní

systémy v řešení inženýrských úloh.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení (zpracování a prezentování zvoleného tématu) a

úspěšné složení počítačového testu (otázky v testu budou pokrývat látku vyloženou na

přednáškách)

Osnova přednášek:

1. Informační systémy a informační technologie (IS/IT). Vymezení oblasti. Základní typy reprezentace

informace. Perspektivy informačních technologií a informačních systémů v epoše sítí.

2. Vrstvový model informačních systémů. Počítačové sítě. Komunikační protokoly TCP/IP. Technologie

sítí LAN. Pasivní a aktivní prvky. Širokopásmové technologie přístupu na síť Internet. xDSL, DOCSIS.

3. Základy administrace počítačových sítí. Základy směrování, protokoly IPv4, IPv6. Zajištění

základních služeb počítačových sítí DHCP, DNS, TFTP, FTP. Přiklady Cisco IOS, řešení na bázi OS Linux.

4. Bezpečnost IS. Zabezpečení počítačových sítí. Firewall. Kryptografické metody a standardy DES,

3DES, AES, RSA. Infrastruktura veřejných klíčů. Certifikační autorita. Kvalifikovaný číslicový podpis,

časová značka.

5. Autentizace a autorizace. Adresářové služby LDAP. AAA protokol RADIUS. Virtuální privátní sítě. VPN

tunel, VPN client/server.

6. Bezdrátové sítě. Legislativa, Technologie. Lokální bezdrátové sítě WLAN. Způsoby zabezpečení.

Roaming ve WiFi sítích. Mobilní přístup k síti internet.

7. Aplikační služby. Aplikační servery. Virtualizace. Typické aplikace WWW server, systémy CMS.

Transakční databázový server SQL.

8. Přenos elektronické pošty SMTP, POP3, IMAP. Ochrana proti spamu. Elektronické dokumenty.

9. Technologie přenosu hlasu a obrazu v IP sítích. VoIP protokoly SIP, IAX, SCCP, zajištění kvality

služeb. Kamerové systémy, přenos a záznam obrazu. Zpracování dat a ochrana osobních údajů.

Významové a bezvýznamové identifikátory.

10. Informační systémy v oblasti automatického řízení. Distribuované řídicí a informační systémy. Sběr

dat, vizualizace. Příklad - Systém Promotic.

11. Příklady využítí informačních technologií v oblasti řízení. Systémy určení polohy GPS/Gallileo. Řízení

obráběcích strojů. Diagnostika osobního automobilu OBD2/EOBD/CAN.

12. Znalostní systémy. Reprezentace znalostí. Počítání s neurčitostmi. Expertní systémy, modulární

struktura expertního systému, typy expertních systémů. Expertní systémy v řešení inženýrských úloh.

13. REZERVA

Osnova cvičení:

1. Entropie a informace. Základní úlohy.

2. Inženýrský dokument (MS-Word, Excel, OLE aj.).

3. Tvorba technické prezentace (MS-PowerPoint).

4. Práce s TWAIN prostředky (digi-foto, skener, rozpoznávání textu OCR aj.).

5. Dálkové informační služby (inženýrská rešerše - OPAC, COMPENDEX apod., IRC, ICQ, FTP, telekonference aj.).

6. Databázové systémy. MS ACCESS pro neprogramátory. Základní ovládání.

7. Expertní systém SAZE. Typy úloh. Demonstrace řešení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Bíla, Král, Hlaváč: Informační technologie. Databázové a znalostní systémy. ČVUT, Praha,

2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1740806.html