Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Engineering Psychology

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E376009 Z 2 0P+0C+2L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V kurzu se studenti seznámí s vybranými poznatky inženýrské psychologie a kognitivní vědy a budou je, ve vzájemné tvůrčí diskusi, integrovat v smysluplný celek. Kromě seznámení studentů se zajímavými tématy moderními vědy a techniky (například deterministický chaos, emergentismus, holonické a multiagentní systémy a velmi mladá vědní disciplína Cognitive Science), půjde také o vytvoření prostoru pro uvažování o vědeckých a technických problémech napříč jednotlivými obory a výklad zachytí též jejich vzájemnou integraci. V neposlední řadě také rozšíří technické uvažování o člověka. Završením předmětu bude seznámení s moderními teoriemi vědy a jejich kritické zhodnocení.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích a vypracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

1.Základy inženýrské psychologie (vznik, principy, aplikační oblasti).

2.Obecná psychologie - Kognice I (čití, vnímání, paměť)

3.Obecná psychologie - Kognice II (pozornost, myšlení, představivost, řešení problémů)

4.Obecná psychologie - Emoce (plygraf, kontrola vigility)

5.Operátorské řízení I (teorie požadavků a zdrojů)

6.Operátorské řízení II (měření reakčních časů)

7.dopravní psychologie (měření reakčních časů v kognitivní a emoční zátěži, analýza mimiky řidiče)

8.Metodologie výzkumu v IPS

9.Úvod do Kognitivní vědy

10.Psychologie v AI (PCP, psychosémantika)

11.Bionika (ontologický posun, biokybernetika)

12.Kreativita a inovace

13.Vizualizace informací

14.Laboratorní experiment v psychologii

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

viz poznámka

<A HREF="http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/">http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/</A>

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1726806.html