Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pravděpodobnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611PT Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Pravděpodobnost. Náhodný jev a náhodná veličina. Charakteristiky náhodných veličin. Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti. Vybraná diskrétní a spojitá rozdělení náhodné veličiny. Náhodný vektor. Funkce náhodné veličiny a její popis.

Požadavky:

maticový počet, diferenciální a integrální pořet funkcí jedné reálné proměnné, základní dopravní terminologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, nutné pro absolvování kurzu statistiky.

Studijní materiály:

Hátle J., Likeš J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, Praha, SNTL, 1974

Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, Praha, SNTL, 1981

Novovićová J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Praha, skriptum ČVUT, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1712006.html