Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
618ST Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Obecná soustava sil v rovině a prostoru. Podepření a výpočet reakcí hmotných objektů a složených soustav. Stanovení vnitřních sil na staticky určitém nosníku a jednoduchém rámu. Princip virtuálních prací, použití kinematické metody pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových soustavách metodou styčných bodů a průsečnou metodou. Geometrie ploch průřezu. Rovinné vláknové polygony a řetězovky.

Požadavky:

matematická analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Studijní materiály:

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 10, Praha, ČVUT ES,1995

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 20, Praha, ČVUT ES

Kufner V., Kuklík P.: Statika stavebních konstrukcí. Příklady staticky určitých konstrukcí, Praha, ČVUT ES, 1984

Jíra, J., Micka, M.: Statika, Vydavatelství ČVUT, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1711406.html