Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování kolejové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612PKD Z,ZK 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Železniční síť. Vozidlo a kolej. Trakce. Geometrické parametry koleje. Průjezdný průřez. Trasování železničních tratí. Železniční spodek a svršek. Výhybky. Železniční stanice. Městská kolejová doprava.

Požadavky:

křivky proměnné křivosti, základy železniční dopravy, obecná dopravně-inženýrská terminologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s konstrukcí železniční koleje, navrhováním železničních stanic a parametry kolejové dopravy ve městě.

Studijní materiály:

Kubát B., Týfa.L: Železniční tratě a stanice, Praha, skripta ČVUT, 2005

Kubát B. a kol.: Železniční stavby - projektování, Praha, ČKAIT, 1998

Kubát B., Tyc P.: Železniční stavby 2. díl, Praha, skripta ČVUT, 1997

Fliegel.T, Jacura M., Kohoutek P., Týfa L.: Železniční tratě a stanice. Cvičení, Praha, skripta ČVUT, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1711106.html