Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Asistivní technologie a dohledové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33AST Z,ZK 5 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět nabízí přehlednou informaci o možnostech využití moderních ICT technologií v oblasti tvorby asistivních pomůcek a dohledových systémů pro osoby se specifickými potřebami (např. špatná pohyblivost, smyslové nebo kognitivní poruchy). Pozornost je věnována technickým aspektům konstrukce takových zařízení i perspektivám dalšího vývoje s využitím výsledků moderních disciplín (např. robotika, umělá inteligence) a s přihlédnutím k medicínské problematice nejčastějších druhů postižení či poruch. V rámci cvičení studenti získají základní praktické zkušenosti s používáním vybraných probíraných technologií.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33AST

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Asistivní technologie, kompenzační pomůcky a možnosti zlepšit lidský organismus, dohledové systémy - definice, principy a související etické problémy.

2. Rozhraní člověk-stroj, způsoby vzájemné komunikace a alternativní způsoby ovládání počítače (např. gesta, zvuky).Tělesné postižení - různé typy motorických handicapů a kompenzačních pomůcek. Euroklíč. Přístupy k zajištění mobility a ovládání prostředí.

3. Komunikace s počítačem prostřednictvím očních pohybů. Problém vstupu textu.

4. Zrakové postižení - zrakové vady, optické a optoelektronické pomůcky. Zrakové postižení - speciální SW

a multimodální komunikace. Nástroje pro navigaci v interiéru i exteriéru.

5. Použití přirozeného jazyka: nástroje pro převod mluvené řeči do textu a zpět. On-line tlumočník, titulkování.

6. Sluchové vady, komunikace neslyšících, pomůcky s vibrační a světelnou signalizací, různé typy zesilovačů.

Kochleární implantát: principy a použití.

7. Bezbariérový web a jiné programové produkty - pravidla tvorby přístupného SW a příslušná doporučení.

8. Kognitivní vady, poruchy komunikace, učení či paměti - augmentativní a alternativní komunikace. Speciální

vzdělávací programy, potenciál pro využití počítačem podporované výuky.

9. Dohledové systémy pro ohrožené pacienty (od epilepsie a diabetu po psychickou poruchu), způsob získávání

a zpracování relevantních informací.

10. Dohledové systémy a specializované služby pro seniory. Zjednodušené ovladače a další speciální pomůcky. Technologie v roli společníka.

11. Problematika bezpečného provozu dohledových systémů.

12. Rozhraní mozek - počítač (BCI, brain-gate systém): principy a omezení.

13. Technologie jako podpora řešení při některých vnitřních nemocech (např. inkontinence).

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu. Kompenzační pomůcky pro poruchy hybnosti. I4Control a jeho používání.

2. Poruchy hybnosti a různá řešení pro psaní textu. Pokusy s alternativním ovládáním pojízdného křesla a jejich vyhodnocení.

3. Kompenzační pomůcky pro zraková postižení a jejich požadavky na bezbariérový web.

4. Exkurze k uživatelům asistivních technologií.

5. Zadání semestrální práce.

6. - 7. Používání a testování různých asistivních technologií a kompenzačních pomůcek.

8. - 9. Kompenzační pomůcky pro mentální postižení.

10. - 11. Experimenty s některými dohledovými systémy.

12. - 13. Odevzdání semestrální práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Cook, A.M., Polgar, J.M. (2007). Cook and Hussey's Assistive Technologies: Principles and Practice. 3rd Edition. Mosby.

[2] Murray, D., Aspinall, A. (2006) Getting It: Using Information Technology to Empower People with Communication Difficulties, Kingsley, Jessica Publishers.

[3] Mann, W.C. (2005) Smart Technology for Aging, Disability and Independence: The State of the Science,

John Wiley & Sons.

[4] Štěpánková,O., Fejtová,M., Novák,P.: Asistivní technologie, kapitola v knize Mařík, Štěpánková, Lažanský a kol.: Umělá intelligence (5), Academia 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33ast/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1707506.html