Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Metoda přesného lití

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E333023 Z 2 1P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Technologie přesného lití do kovových forem, výhody, oblasti použití. Kokilové gravitační lití, nízkotlaké lití, tlakové lití. Výpočet základních parametrů technologie a volba stroje. Návrh rozložení odlitku ve formě a hlavních parametrů licího cyklu.

Požadavky:

Základy technologie I

Technologie I

Nástroje pro výrobu polotovarů

Projektování výroby polotovarů

Osnova přednášek:

1. Technologie odlévání do kovových forem, technologičnost odlitků odlévaných do kovových forem, dělící rovina, jádra - odlišnosti odlévání do kovových a pískových forem

2. Problematika technologie tlakového lití a pracoviště pro tlakové lití

3. Speciální metody v technologii odlévání pod tlakem

4. Volba tlakového licího stroje a základní kontrola bezpečnosti

5. Výpočet vtokových systémů, návrh odvzdušnění

6. Návrh optimálního pracovního cyklu (temperace, chlazení forem), doba cyklu, návrh pracoviště

7. Technologie odlévání na spalitelný a vytavitelný model

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, lití do kovových forem - video, používané materiály. Zadání projektu (návrh rozložení odlitků ve formě a návrh pracovního cyklu tlakového lití)

2. Technologičnost tlakově litých odlitků - analýza zadaných součástí

3. Exkurze Kovolis Hedvikov, a.s. - Nástrojárna a slévárna slitin Al - tlakové lití

4. Postup výpočtu vzorového odlitku- volba stroje, základních rozměrů formy a počtu odlitků ve formě

5. Postup výpočtu vzorového odlitku - ukázka výpočtu vtokové soustavy, práce s katalogy

6. Postup výpočtu vzorového odlitku - výpočet parametrů formy, návrh odvzdušnění

7. Pracovní cyklus tlakového licího stroje. Optimální volba pracovního cyklu

8. Návrh chlazení a temperování nástroje pro tlakové lití

9. Vytvoření 3D modelu stromečku, včetně chlazení

10. Vytvoření 3D modelu stromečku, včetně chlazení

11. Simulace plnění formy a kontrola správné funkce odvzdušnění

12. Tvorba výkresové dokumentace - stromeček odlitků.

13. Zhodnocení a vyhodnocení projektu, zápočty

Cíle studia:

Návrh koncepce technologie tlakové odlévání.

Studijní materiály:

http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C33023

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1692806.html