Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Architektura SW systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B36ASS Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Architektury softwarových systémů, principy návrhů architektury, detailní popis architektonických stylů a kvalit které naplňují a popisují je. Architektonické návrhové vzory. Enterprise application vzory pro třívrstvé aplikace a soudobé frameworky. Analytické vzory GRASP, definice koheze a couplingu. Návrhové vzory známé jako Gang of Four nebo Gamma patterns. Dokumentace pomocí UML

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36ASS

Požadavky:

Napsání obou testů

Odevzdání úloh KWIC a dokumentace v LaTeX (tým)

Prezentace vzoru a odevzdání dokumentace v LaTeX (tým)

Odevzdání projektu s aplikovanými vzory (tým)

Dostatek bodů k danému měsíci

Hodnocení dle aktivity, účasti a počtu dosažených bodů

Osnova přednášek:

1.Úvod do softwarových architektur, architektonické styly

2.Kvalita softwarových architektur

3.Dokumentace softwarových architektur

4.Architektonické vzory, GRASP

5.Architektonické vzory, GoF

6.Architektonické vzory, GoF

7.Vzory pro perzistentní vrstvu, GoF

8.Vzory pro perzistentní vrstvu, GoF

9.Vzory pro distribuci, GoF

10.Vzory pro byznys logiku, GoF

11.Vzory pro byznys logiku, GoF

12.Vzory pro prezentaci, GoF

13.Rezerva a Test 2

Osnova cvičení:

1.Seznámení se s požadavky přiřazení úkolů, rozdělení týmů

2.Článek z konference

3.Odevzdání a konzultace - Ukol 1

4.Článek z konference

5.Odevzdání a konzultace - Ukol 2

6.Článek z konference

7.Test 1

8.Odevzdání a konzultace - Ukol 3

9.Článek z konference

10.Odevzdání a konzultace - Ukol 4

11.Článek z konference

12.Odevzdání projektu a dokumentace

13.Odevzdání projektu a dokumentace

Cíle studia:

1. Pochopit disciplínu tvorby architektury v kontextu

softwarového inženýrství.

2. Umět použít jazyk UML pro modelování architektury SW.

3. Naučit se aplikovat vrstvy.

4. Dovést použít architektonické vzory a návrhové vzory.

5. Mít přehled o vzorech použitých ve frameworcích.

6. Pochopení a porozumění anglickému textu.

Studijní materiály:

[1] Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture.

Addison-Wesley Professional, November 2002.

[2] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John M. Vlissides.

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software.

Addison-Wesley Professional, 1 edition, November 1994.

[3] Craig Larman. Applying UML and Patterns : An Introduction to

Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd

Edition). Prentice Hall PTR, October 2004.

[4]Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. 1998. Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.

[5] Mary Shaw and David Garlan, Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline, Prentice-Hall, 1996.

http://webdev.felk.cvut.cz/~cernyto3/?content=y36ass

Poznámka:
Další informace:
http://wiki.cs.czacm.org/xwiki/bin/view/36ASS/osnova
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1691006.html