Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A6M33BEZ Z,ZK 4 2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickými bezpečnostními riziky a opatřeními na jejich eliminaci nebo na jejich omezení při instalaci a užívání technických děl určených pro poskytování zdravotní péče - zdravotnických přístrojů a některých dalších přístrojů a zařízení obecného charakteru. Jde především o bezpečnost před úrazem elektrickým proudem. Informativně je pojednáno o bezpečí před působením tlaku plynu, medicinálních plynů a ionizujícího záření. Závažnou problematikou jsou nejen organizační a technická opatření na úseku bezpečnosti, nýbrž i prokazatelné záznamy o nich. Proto se předmět věnuje též databázi zdravotnických prostředků ve zdravotnickém zařízení. Dalšími důležitými tématy, navazujícími na předchozí, jsou management zdravotnické techniky, odborná správa ZT, analýza závad ZT, návrhy opatření na řešení, bezpečnostně technické kontroly - zásady a realizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A6M33BEZ

Požadavky:

Hlavním podkladem pro udělení zápočtu a zkoušky je úspěšné vypracování dvou písemných testů (v polovině a na konci semestru). Na hodnocení studenta má vliv i míra jeho aktivní účasti na výuce.

Podrobnější informace o výuce, podmínkách pro udělení zápočtu, hodnocení zkoušky apod. naleznete ve výukových materiálech na stránce: http://cw.felk.cvut.cz/courses/a6m33bez/materialy/

ve složce s názvem - Informace o předmětu A6M33BEZ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Forma: kolokviální - kombinace přednášky a cvičení s prostorem pro otázky, názory a jiné reakce studentů.

Hlavní témata:

- Druhy ochran před úrazem elektrickým proudem-opakování, doplnění

- Prostředí v místnostech pro lékařské účely z hlediska elekrotechniky

- Zvláštnosti el. rozvodů v místnostech pro lékařské účely

- Všeobecné požadavky na zdravotnické elektrické přístroje

- Elektrické kontroly zdravotnických přístrojů ve výrobě a během jejich užívání nebo po opravách

- Prostředky pro evidenci zdravotnických přístrojů: stanovení požadavků na SW a HW - organizace, work-flow, vliv lidského faktoru. Ukázka pokročilého sw řešení.

- Management ZT, analýza závad, BTK

- Ochrana před ionizujícím zářením

- Bezpečnost při zacházení s medicínskými plyny, s tlakovými nádobami

Cíle studia:

Seznámit studenty se opatřeními pro návrh bezpečných

zdravotnických přístrojů a pro jejich bezpečné používání. Jedná se především o bezpečnost před úrazem elektrickým proudem, avšak též o nezbytnou funkčnost přístrojů a o minimalizaci rizika použití ionizujícího záření a medicinálních plynů.

Studijní materiály:

[1] ČSN 60601-1, ed.2

[2] ČSN vznikající na podkladě HD 60364-7-710

[3] ČSN 33 2000-1

[4] ČSN 33-2000-4-41

[5] ČSN EN 50110-1

[6] ČSN EN 62353

[7] Prezentace přednášejícího v elektronické formě

Další materiály k výuce k dispozici zde:

http://cw.felk.cvut.cz/courses/a6m33bez/materialy/

Poznámka:
Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a6m33bez/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1667206.html