Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Perspektivní materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O006 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Jiří Janovec
Přednášející:
Jiří Janovec
Cvičící:
Jiří Janovec
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Vývoj, výroba a trh nových materiálů

Moderní technologie hutnictví železa a oceli

Značení materiálů dle evropských norem

Moderní oceli masové spotřeby

Materiály pro automobilový průmysl

Vysokopevné a vysocelegované oceli, superslitiny

Lehké kovy a jejich slitiny

Materiály vyráběné práškovou metalurgií

Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály

Keramické materiály

Polymerní materiály

Kompozity

Biomateriály, supravodivé materiály, superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1660606.html