Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Integrita materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32T003 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Jiří Janovec
Přednášející:
Jiří Janovec
Cvičící:
Jiří Janovec
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Stanovení podmínek integrity konstrukcí, tj. bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí s defektem

Požadavky:
Osnova přednášek:

Napětí a deformace v pevných látkách (elasticita a plasticita, metoda konečných prvků, kontaktní problémy, vnitřní defekty). Teoretická pevnost materiálů, potenciál vazebních sil. Poškození a lom těles a soustav (strukturní a vnější vlivy, morfologie lomu, energetická kritéria křehkého porušení, fenomenologie tranzitního chování, kritéria tranzitních teplot, Pellinniho diagram analýzy porušení, lineární a elasticko-plastická lomová mechanika. Dynamická a referenční lomová houževnatost KIR, referenční teplota TR. Stanovení přípustné velikosti defektů a zásady pro navrhování konstrukcí, aplikace lomové mechaniky pro únavu a korozi pod napětím). Dvoukritériový přístup hodnocení bezpečnosti provozu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Anderson, T. L.: Fracture Mechachanic, Pergamon Press, New York, 1994

Langner, J. a kol.: Základy lomové mechaniky, 3. vyd. Praha:ČVUT, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02248-X

Poznámka:

Garant - Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1660506.html