Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611MTA Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Posloupnosti a řady reálných čísel. Základní vlastnosti funkcí. Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné, integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. Mocninné řady. Fourierovy řady a základy Fourierovy transformace.

Požadavky:

znalost středoškolské matematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními metodami matematické analýzy funkcí jedné proměnné a použití těchto metod k řešení problémů, které se vyskytují při dalším studiu.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum ČVUT, 2007

Jarník V.: Diferenciální počet 1, Praha, Academia, 1984

Jarník V: Integrální počet 1, Praha, Academia, 1984

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1650606.html