Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiant and Industrial Heating

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161102 Z,ZK 4 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Jiří Bašta
Přednášející:
Jiří Bašta, Jindřich Boháč
Cvičící:
Jiří Bašta, Jindřich Boháč
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Absolvent se seznámí se základy oboru sálavého a průmyslového vytápění.

Požadavky:

Znalost témat: Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.

Osnova přednášek:

Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Vedení tepla v tyči. Vedení tepla v desce s válcovými zdroji tepla. Tepelné záření, resp. sálání. Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové vytápění. Elektrické podlahové vytápění. Stěnové vytápění. Stropní vytápění. Vytápění zavěšenými sálavými panely. Vytápění světlými a tmavými plynovými zářiči. Kombinace zářičů a zpětného získávání tepla.

Cíle studia:

Student by měl být plně informován o základech oboru sálavého a průmyslového vytápění

Studijní materiály:

1. Bašta, J., Drkal, F., Kotrbatý, M.: Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1998. - 220 s. ISBN 80-02-01240-2

2. Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. ISBN 80-01-02365-6.

3. Kotrbatý, M.; Hojer, O.; Kovářová, Z.: Hospodaření teplem v průmyslu. Nejlevnější energie je energie ušetřená. ČSTZ 2009. ISBN 978-80-86028-41-5. Příbram 2009. str. 266

4. Hojer, O.: Metodika navrhování světlých plynových zářičů. Směrnice STP - OS 2 / č. 2/2009. Příloha časopisu VVI 3/2009. STP 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1641506.html