Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Biologické účinky elektromagnetického pole

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M17BUP KZ 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Aplikace elektromagnetických polí v medicíně (BAM17EPM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Biofyzikální aspekty elektromagnetických polí v různých biologických systémech. Interakce elektromagnet. polí s biologickými systémy - přehled. Mechanismy interakce a biologické efekty. Experimentální výsledky a hypotézy biologických účinků statických, stacionárních elektrických, magnetických a nestacionárních polí. Matematické řešení interakce elektromagnetických polí generovaných živým organismem. Aplikace elektromag. polí v lékařství. Hygienické normy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M17BUP

Požadavky:

Základní znalosti elektromagnetického pole.

Více informací na https://moodle.fel.cvut.cz/

nebo na http://www.elmag.org/sites/default/files/users/oppl/files/BUP%20-%20informace.pdf

Osnova přednášek:

1.Úvod do sledované interdisciplinární problematiky

2.Hygienické normy a předpisy

3.Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS

4.Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky -

5.Mikrovlnná hypertermie - termoterapeutická metoda pro léčbu nádorových onemocnění

6.Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii

7.Metody měření dielektrických parametrů biologických tkání

8.Elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů

9.Nukleární magnetická rezonance, principy

10.Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí

11.Interakce optického záření s biologickou tkání

12.Klinické využití nukleární magnetické rezonance

13.Nukleární magnetická rezonance v dalších biologických aplikacích

14.Přehled nejvýznamnějších interakcí elektromagnetického pole s biologickou hmotou

Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky, zadání projektových prací

2.Hygienické normy a předpisy, problematika měření

3.Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS

4.Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky

5.Mikrovlnná hypertermie v klinické praxi - ukázka na klinickém pracovišti

6.Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii - laboratoř

7.Měření dielektrických parametrů fantomu biologické tkáně - laboratoř

8.Modelování elektromagnetického pole v hlavě uživatele mobilního telefonu - laboratoř

9.Nukleární magnetická rezonance

10.Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí

11.Interakce optického záření s biologickou tkání

12.Klinické využití nukleární magnetické rezonance, ukázka na klinickém pracovišti

13.Experimenty s využitím nukleární magnetické rezonance, ukázka na klinickém pracovišti

14.Prezentace a vyhodnocení projektových prací

Cíle studia:

Seznámení s přehledem biofyzikálních aspektů elektromagnetických polí v různých biologických systémech.

Studijní materiály:

Sborníky ČSVTS Elektromagnetické pole a biologické systémy. Praha 1975-91

Sborníky K 317 konferencí: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha 1997-2000

Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M17BUP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1562506.html