Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZISZ KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s metodikou plánování a realizace aplikací informačních technologií ve zdravotnictví. V úvodu předmětu proběhne seznámení s problematikou databázových systémů obecně. Zejména se jedná o nemocniční in-formační systémy (NIS), manažerské informační systémy, integraci zdravotnických informačních systémů, realizaci systé-mů pro napojení na iZIP (elektronickou zdravotní knížku), tj. realizace rozhraní mezi NIS a iZIP, systémy pro plánování návštěv pacientů a podporu návazných procesů (lze integrovat do NIS), laboratorní informační systémy (LIS), facility ma-nagement, PACS, DICOM, elektronický archiv, datová úložiště a též outsourcing, který je jednou z variant, jak efektivně řešit problémy nemocnic s většími nároky na personální, finanční a znalostní zdroje při inovacích a správě informačních systémů. Atestace informačních systémů podle č. zák. 365/2000 Sb. - podpora jakosti a bezpečnosti informačních systémů ve zdravotnictví. eHealth - priorita programu eEurope a klíčová aplikace pro širokopásmovou iniciativu.

Požadavky:

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem, který bude probíhat formou závěrečného testu (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat za počítačová cvičení a praktický test (15 bodů lze získat za úlohy na cvičeních a 15 bodů lze získat za praktický test, který se uskuteční na 5. cvičení).

Osnova přednášek:

1. metodika plánování a realizace informačních technologií 2. problematika databázových systémů

3. systémy pro plánování návštěv pacientů

4. laboratorní informační systémy

5. elektronický archiv, datová úložiště, klinické a komplementární IS

6. datová bezpečnost a ochrana citlivých údajů, datové komunikační standardy

7. právní aspekty konvergence komunikací

8. elektronický identifikátor pojištěnce, kvality zdravotnických informačních systémů

9. atestace informačních systémů. perspektivy rozvoje informačních systémů

10. charakteristika zdravotnických informačních systémů ČR

Osnova cvičení:

1. cvičení: Úvod do informačních systému

2. cvičení: Praktické ukázky práce s IS Medicus

3. cvičení: Praktické ukázky práce s IS CareCenter

4. cvičení: Praktické ukázky práce s IS FONS Akord

5. cvičení: Závěrečná úloha (praktický test z probraných IS)

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[2] Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1528406.html