Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vedení a rozvoj lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23VRZ ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Přehled personalistické problematiky. Úvod do personálního managementu, vedení lidských zdrojů, firemní cíle, strategie i kulturu. Personalistika a vedení pracovních týmů; komunikace v týmech, plánování a strategie lidských zdrojů, na personalistická etika a firemní kultura, transkulturální rozdíly. Aktuální novela Zákoníku práce.

Požadavky:

Absolvování Bc. předmětu stejného názvu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu v personalistické problematice a její úloha při výběru pracovníků a vedení projektových týmů.

Studijní materiály:

Balabán,M., Duchek,J., Stejskal,L.: Kapitoly o bezpečnosti, Karolinum,UK Praha, 2007, ss.428.

NATO handbook, Brussels, 2006, ss.403.

Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi, CP Books, Brno, 2005, ss. 100.

De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publ., Praha, 2001, ss.420.

Honzák, R.: I v nemoci si buď přítelem, Avicenum, Praha 1989, ss.159.

Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, Portál,s.r.o., Praha 2002, ss.189.

Nakonečný, M.: Lidské emoce, Academia, Praha 2000, ss.335.

Vysokajová,M., Kahle,B., Doležílek,J.: Zákoník práce s komentářem,ASPI,a.s, Praha 2007,ss.472

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1523406.html