Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo elektronických komunikací EU a ČR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PEU KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Konstrukce „telekomunikačního práva“ a navazujících právních předpisů České republiky a právního předpisového rámce elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení Evropské unie (revidovaný regulační rámec), který nyní členské státy EU implementují do svých právních řádů a jejž musí ČR před vstupem do Unie transformovat do českého právního řádu. Zákon o službách informační společnosti. Zákon o informačních systémech veřejné správy a další.

Požadavky:

Znalost běžných základů práva.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled principů telekomunikačního práva a jeho implementace v českých a evropských podmínkách.

Studijní materiály:

Relevantní právní předpisy ČR a Evropských společenství (předpisový

rámec elektronických komunikací EU z roku 2002, zákon o elektronických komunikacích a

prováděcí předpisy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně

hospodářské soutěže)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1522806.html