Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenos informace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23PI ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Úvod do teorie informace, teoretické a praktické poznatky v oblasti komunikace. Přehled přenosových cest, kódování a dekódování analogových a číslicových signálů. Vrstvová architektura ISO včetně popisu používaných fyzických vrstev a jejich aplikací. Charakteristiky signálu, kódování, cyklické kódy, komprese signálu. Modulace analogových signálů, modulace pro datové přenosy. Přenosové cesty a sítě, vrstvová architektura protokolů.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Popis informačních kanálů a signálů s cílem získat přehled jejich implementace a charakteristik.

Studijní materiály:

Kocourek P., Novák J.: Přenos informace, skriptum ČVUT

Sergio Benedetto, Ezio Biglieri: „Principles of Digital Transmission: With Wireless Applications“, chapters 3, 5, 6 and 10, Springer 2008, ISBN 0-306-45753-9

Fred Halsall: „Data Communications, computer networks and OSI“, 4th eddition, Addison-Wesley 1995, ISBN 978-0201422931

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1522706.html