Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čerpací technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121041 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, obor Energetika. Studenti se podrobněji seznámí se základními typy hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Dále se seznámí se základní problematikou provozu hydrostatických a hydrodynamických čerpadel v hydraulických systémech a získají komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu čerpadel zařazených do hydraulických systémů čerpání kapalin.

Požadavky:

Výhodou je absolvování PVS předmětu Hydraulické a pneumatické stroje, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o informace z oboru hydraulických strojů a čerpací techniky.

Osnova přednášek:

Fyzikální vlastnosti kapalin.

Základní zákony hydromechaniky aplikované v oboru čerpací techniky.

Laminární a turbulentní proudění newtonských kapalin v potrubí.

Základní prvky hydraulického systému a jejich účel.

Druhy potrubí používaného v čerpací technice.

Typy, druhy, provedení a provoz armatur potrubí a jejich charakteristiky.

Stanovení třecích a místních hydraulických ztrát v hydraulickém systému (potrubí, armatury, tvarové kusy).

Charakteristika potrubí a její změny.

Třídění, druhy, typy, vlastnosti a konstrukční koncepce čerpadel používaných v potrubních systémech čerpací techniky.

Parametry a charakteristiky čerpadel, měrné otáčky čerpadel.

Oblasti použití různých typů čerpadel, volba vhodného čerpadla pro daný případ čerpací techniky.

Problematika určení charakteristik hydrodynamických čerpadel (měření, změna obvodové rychlosti, čerpání kapalin s vysokou viskozitou, čerpání kapalin obsahujících částice pevné látky).

Charakteristika potrubí a čerpadla, provozní bod hydraulického systému.

Sériové a paralelní řazení potrubí a čerpadel v systému.

Způsoby řízení parametrů hydraulického systému.

Kavitace a protikavitační opatření v komponentech zařízení čerpací techniky.

Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.

Typické závady systémů čerpací techniky.

Osnova cvičení:

Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy problematiky dopravy kapalin za účelem jejího účelného, hospodárného, bezpečného a ekologicky nezávadného přemísťování.

Studijní materiály:

Melichar, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 139 s., ISBN 978-80-01-04383-7

Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1515206.html