Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vybrané statě z čerpací techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2122022 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je určen studentům v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, obor Energetika. Náplň předmětu navazuje na předchozí výuku v předmětu Čerpací technika. Studenti prohloubí své znalosti v oboru hydraulických strojů a čerpací techniky, zejména v oblasti projekce a provozu zařízení soudobé čerpací techniky.

Požadavky:

Výhodou je absolvování předmětu Čerpací technika, ale mohou jej absolvovat všichni studenti, kteří mají zájem o detailnější informace k řešení specifické problematiky oboru čerpací techniky.

Osnova přednášek:

Metodika technické práce v oboru čerpací techniky.

Úplné charakteristiky komponent čerpacího systému.

Vliv vlastností čerpaného média na formování průtokové části čerpadel, členění lopatkových mříží hydrodynamických čerpadel.

Kriteria fyzikální podobnosti aplikovaná v oboru čerpací techniky.

Řízení provozu čerpadel v systémech čerpací techniky.

Stabilita provozu čerpacích zařízení, spouštění a doběh čerpadel.

Kavitace v čerpadlech a antikavitační opatření.

Problematika výškového situování čerpadel.

Vliv viskozity čerpané kapaliny na parametry hydrodynamických čerpadel.

Úvod do problematiky proudění a čerpání nenewtonských kapalin.

Zvláštnosti provozu čerpacího systému při dopravě heterogenních suspenzí.

Specifika projektování plastových potrubních systémů.

Hydrodynamický ráz v potrubních systémech a způsoby omezení jeho účinků.

Osnova cvičení:

Řešení příkladů týkajících se daného přednášeného tématu.

Cíle studia:

Cílem studia je detailněji seznámit studenty se specifickými a aktuálními problémy soudobé čerpací techniky a s metodikou jejich řešení.

Studijní materiály:

Melichar, J.: Úvod do čerpací techniky. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. 155 s., ISBN 978-80-01-05056-9

Melichar, J., Bláha, J.: Problematika soudobé čerpací techniky - vybrané partie. 1. vyd. Praha: Česká technika - Nakladatelství ČVUT, 2007. 265 s. ISBN 978-80-01-03719-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1515006.html