Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aerodynamika a mechanika letu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222031 KZ 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s principy létání a pohybu letadel v zemské atmosféře. První část je zaměřena na základní oblasti letecké aerodynamiky, tj. model zemské atmosféry, aplikaci obecných zákonů proudění na popis proudových polí kolem vztlakových těles a stanovení letových veličin. Obsahem aerodynamické části je rovněž seznámení s principy zvýšení vztlaku a odporu a aerodynamickými charakteristikami letounu. Část mechaniky letu seznamuje se základními letovými výkony (horizontální let, stoupání, bezmotorový let, start a přistání) a stabilitou letounu.

Požadavky:

Mechanika tekutin

Osnova přednášek:

1.Vlastnosti zemské atmosféry. Rozdělení aerodynamiky a mechaniky letu

2.Aerodynamické síly a momenty

3.Základní zákony proudění plynů.

4.Aerometrické stanovení základních letových veličin.

5.Geometrické charakteristiky a proudění kolem profilu

6.Aerodynamické profilové charakteristiky. Profilové řady

7.Aerodynamika křídla

8.Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu.

9.Aerodynamické charakteristiky letounu

10.Základní rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu

11.Tahové a výkonové charakteristiky. Stoupání a dostup.

12.Bezmotorový let. Rychlostní poláry

13.Start a přistání. Dolet a doba letu.

14.Statická a dynamická stabilita

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit základům aerodynamiky a mechaniky letu.

Studijní materiály:

Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981

V. Tichopád: Letové výkony, ČVUT Praha, 1984

Anderson, J. D. Jr., : Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007

Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004

Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1512706.html