Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222029 KZ 6 4P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oboru stavby letadel, Jsou probírány typické materiály používané v letecké technice. Navazuje rozbor zatížení leteckých konstrukcí, zavedení pojmu násobek zatížení a obálky zatížení od obratů a poryvů. Jsou objasněny základní pojmy jako bezpečnost, spolehlivost a jejich vazba na letecké předpisy. Jsou prezentovány základní případy zatížení tenkostěnných konstrukcí a jejich dimenzování. Je podán přehled o konstrukci a funkci základních konstrukčních celků.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.Úvod do letadlové techniky. Historie oboru. Dělení letadel a hlavní části letadel.

2.Letecké materiály. Kovové a nekovové materiály.

3.Síly působící na letoun. Násobek zatížení.

4.Obratová a poryvová obálka násobků zatížení.

5.Zatížení základních konstrukčních celků

6.Nosná soustava (vlastnosti a konstrukce křídel).

7.Mechanizace křídel. (vztlaková mechanizace, kormidla příčného řízení, brzdící klapky).

8.Ocasní plochy. Podélná a stranová stabilita, řiditelnost

9.Trupy a kabiny letounů. Přistávací zařízení (podvozky, tlumiče, brzdy).

10.Tenkostěnné letecké konstrukce a jejich namáhání

11.Stabilita tenkostěnných konstrukcí

12.Bezpečnost, spolehlivost a způsobilost leteckých konstrukcí. Letecké předpisy.

13.Dimenzování leteckých konstrukcí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit a naučit základům oboru stavby letadel.

Studijní materiály:

S. Slavík: Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1512606.html