Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Seminář k bakalářské práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333894 Z 2 0P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu studentů na sepsání bakalářské práce a obhajobu. Náplní je tvorba rešerše včetně představení zdrojů informací a EDD, správné odkazování a citování zdrojů, pravidla psaní práce po obsahové a formální stránce, příprava na obhajobu.

Požadavky:

Účast na plánovaných seminářích.

Aktivní účast na kolokviu.

Osnova přednášek:

Aktuální pogram na http://u12133.fsid.cvut.cz

Osnova cvičení:

Aktuální program na http://u12133.fsid.cvut.cz

Cíle studia:

Předat studentům formální a obsahové informace a podklady k vypracování bakalářské práce a úspěšné obhajobě.

Studijní materiály:

Podklady ústavu.

Podklady knihovny.

ČSN ISO 690 - 2011.

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmety
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1506406.html