Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333896 Z 2 0P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Náplní je vlastní tvorba rešerše a experimentální části diplomové práce a příprava na obhajobu.

Požadavky:

Aktivní účast na kolokviu.

Osnova přednášek:

Dle zadání vedoucího DP.

Osnova cvičení:

Dle zadání vedoucího DP.

Cíle studia:

Předat diplomantům formální a obsahové inormace a podklady k vypracování diplomové práce a úspěšné obhajobě.

Studijní materiály:

Podklady ústavu.

Podklady knihovny.

ČSN ISO 690 - 2011.

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=szz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1499606.html