Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223896 Z 2 0P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Vedení diplomanta a zajištění potřebných konzultací při zpracovávání jeho diplomové práce z oblasti návrhu letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamické analýzy, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrhu technologie výroby a přípravy a provedení zkoušek. Seznámení se s požadavky na obsah a formální zpracování zadaného tématu.

Požadavky:

Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. K tomu je třeba absolvování předmětů:

Matematika IV.

Přenos hybnosti, tepla a hmoty

Stavba letadel

Pohon letadel

Konstrukce a projektování letadel I

Konstrukce a projektování letadel II

Letadlové soustavy

Aerodynamika

Aerodynamika nízkých rychlostí

Aerodynamika vysokých rychlostí

Mechanika letu I

Mechanika letu II

Pružnost a pevnost II

Pevnost letadel a motorů

Únavová životnost letadel a motorů

Spolehlivost letadlové techniky

Letecké materiály

Projekt - letadlová technika

Projekt I - stavba letadel

Projekt II - stavba letadel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem semináře k diplomové práci je získat potřebné obsahové a formální informace k prokázání tvůrčí inženýrské dovednosti diplomanta a jeho schopnosti individuálně řešit zadaný úkol pod vedením vedoucího diplomové práce a konzultantů v oblasti návrhu letecké konstrukce, její aerodynamicé a pevnostní analýzy, technologie výroby, případně zkoušek.

Studijní materiály:

Přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1499506.html