Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování betonových konstr. na poč.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YBKP Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Michal Drahorád
Přednášející:
Michal Drahorád
Cvičící:
Michal Drahorád
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí, zejména betonových. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálně používanými statickými programy (např. SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.

Požadavky:

- základní znalosti práce na PC

- znalosti principů stavební mechaniky, nauky o pružnosti a matematiky

- základní znalosti o navrhování betonových konstrukcí

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

1) Základy efektivní práce v MS Excel, vybrané problémy a příkazy

2) Základy práce v SCIA Engineer - zadání jednoduché úlohy (geometrie, podepření, zatížení, základní výsledky)

3) Základy práce v SCIA Engineer - import geometrických dat a průřezů z AutoCADu, definice základních zatížení s ohledem na kombinace, kombinace zatížení

4) Základy práce v SCIA Engineer - zadání spřažených ocelo-betonových konstrukcí, zatížení teplotou a poklesy, vyhodnocení napětí

5) Pohyblivá zatížení na prutech - zadání a vyhodnocení

6) Fáze výstavby a provozu 1 - spřažená ocelo-betonová konstrukce, definice zatížení, vyhodnocení výsledků (vnitřní síly a napětí)

7) Fáze výstavby a provozu 2 - předpjaté konstrukce, definice předpětí, TDA, vyhodnocení výsledků

8) Nelinearity prutových konstrukcí - nelineární podpory, nelineární prvky, specifika zadání zatížení a kombinací, vyhodnocení výsledků

9) Analýza desko-stěnových konstrukcí v SCIA Engineer - základní principy, specifika řešení a vyhodnocení výsledků

10) Analýza desko-stěnových konstrukcí v SCIA Engineer - kombinace prvků, metody pro zjednodušení vyhodnocení, pohyblivá zatížení

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními specifiky a problémy navrhování konstrukcí pomocí výpočetní techniky, řešení typických problémů souvisících s numerickou analýzou konstrukcí.

Studijní materiály:

-

Poznámka:
Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-786

18:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B786
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1491706.html